Typ: Szukam pracy Region: Warszawa Sektor biznesowy: Inne Przedziały wartości: 0 - 8.000 PLN
0 pozostałe dni
256 obejrzyj

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie - starszy specjalista

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
starszy specjalista
do spraw planowania i sprawozdawczości z działalności kontrolnej Departamentu Inspekcji i Orzecznictwa
Departamencie Inspekcji i Orzecznictwa
Adres urzędu
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
Miejsce wykonywania pracy:
Warszawa
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Prowadzenie spraw związanych z realizacją obowiązków planistycznych związanych z organizacją i nadzorem nad realizacją planów kontroli wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska.
Prowadzenie spraw związanych z realizacją obowiązków statystycznych dotyczących działalności kontrolnej Inspekcji.
Współudział w opracowywaniu wytycznych i projektów ogólnych kierunków działalności Inspekcji oraz przygotowanie projektów planów działalności Inspekcji Ochrony Środowiska.
Opracowywanie projektów wytycznych, analiz, opinii, wniosków, sprawozdań i informacji w zakresie działalności kontrolnej oraz zbieranie i przetwarzanie danych z wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska w zakresie działalności kontrolnej.
Analizowanie przepisów UE i innych zobowiązań międzynarodowych oraz przepisów krajowych z zakresu działań Inspekcji.
Udział w rozwoju Informatycznego Systemu Wspomagania Kontroli w zakresie baz danych.
Nadzór nad bazą zawierającą informacje o zakresie korzystania ze środowiska w zakresie realizacji obowiązków wynikających z art. 286a ustawy Prawo Ochrony Środowiska.
Organizowanie lub udział w warsztatach, konferencjach oraz szkoleniach w zakresie kompetencji merytorycznych oraz prezentowanie na nich aktualnych problemów oraz informacji dotyczących obowiązków planistycznych i statystycznych w działalności kontrolnej Inspekcji.
Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

- stres i praca pod presją czasu;
- wyjazdy służbowe krajowe.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

- budynek i pomieszczenia urzęduProszę skontaktować się z ogłoszeniodawcą
Nie szukam Proszę wyszukaś cokolwiek!