środa, lipiec 22, 2015

Oznacza rozwiązanie finansowania dotyczące wiedzy zdobytej w trakcie działalności badawczo-rozwojowej lub tajemnicy handlowej zdobytej drogą doświadczalną (tak więc know-how)

W społeczeństwie informacyjnym informacja i wiedza pozwalająca na jej zrozumienie oznacza największą wartość, tak więc dla dobrze prosperującej firmy oprócz kapitału ludzkiego indywidualny know-how zapewnia podstawową przewagę nad konkurencją. Jako know-how może pojawić się technologia, proces produkcyjny, wiedza na temat segmentu rynkowego, o produktach, o prowadzeniu przedsiębiorstwa, a zarządzaniu niektórymi funkcjami sektora korporacyjnego.  
Finansowanie powyższych oznacza długoterminowy proces, bowiem zarówno dla badań naukowych, jak i rozwoju działalności biznesowej nie można określić ram czasowach. Podobnie do finansowania przedsiębiorstwa tutaj również możliwe jest finansowanie przez właścicieli lub partnerów biznesowych. Kredytowanie nie jest specjalnie ukierunkowane na ten obszar, ale może być przygotowana również indywidualna konstrukcja.  
We współpracy z instytucjami edukacyjnymi, można skorzystać również z dotacji budżetowych na projekty badawcze, których wynikiem będzie w końcu przydatny dla przedsiębiorstwa know-how.
O ile sami nie chcemy się zajmować badaniami, w tym przypadku można również zakupić know-how, czego najlepszym przykładem są dobrze działające systemy franczyzy. W ramach umowy franchise zasadniczo sprzedany zostaje samodzielnemu przedsiębiorstwu know-how i brand (marka), w celu finansowania którego może być użyty nawet kredyt bankowy lub źródło inwestycyjne.  

Etykiety: know-how, innowacja, kredyt, zysk, technologia

Skomentuj pierwszy!
Jeśli lektura była ciekawa, podzielcie się nią z innymi osobami!
comments powered by Disqus
Nie szukam Proszę wyszukaś cokolwiek!